Law Alive

ชั้นเช่าเขาอยู่

DATE : 19.08.2020 | VIEWS : 190

สัปดาห์นี้มาคุยเรื่องเงื่อนไขทางกฎหมายของการถือครองที่ดินของคนต่างชาติในไทยกันค่ะ ทำไมคนต่างชาติไม่สามารถถือครองที่ดินได้เอง ไปฟังกันที่ "ชั้นเช่าเขาอยู่" เลย


ติดตามฟัง PODCAST 'Law Alive' ได้ที่
App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม