Psy-fi

เพราะเราไม่ได้ด้อยไปกว่าใคร ดู Good Will Hunting แล้วคุยกันเรื่อง Inferiority Complex

DATE : 04.09.2020 | VIEWS : 410

เปิดแง่มุมหนังเก่าอีกเรื่อง สัปดาห์นี้เป็นคิวของ Good Will Hunting ตามหาศรัทธารัก โดยครูเอ๋จะพาไปรู้จักกับ Inferiority Complex หรือความรู้สึกด้อยกว่าผู้อื่น ซึ่งตามมาด้วยความไม่มั่นใจ ไปฟังกันค่ะ


ติดตามฟัง PODCAST 'Psy-fi' ได้ที่
App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม