Law Alive

เปิดพินัยกรรมคุณหญิงย่า

DATE : 14.10.2020 | VIEWS : 156

ว่ากันต่อเกี่ยวกับเรื่องมรดก แต่เป็น "พินัยกรรม" อีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้ทายาทของผู้ล่วงลับสามารถกับมรดกได้ง่ายขึ้น เงื่อนไขการทำพินัยกรรมให้มีผลทางกฎหมายต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง Law Alive EP นี้มีคำตอบเช่นเคยค่ะ


ติดตามฟัง PODCAST 'Law Alive' ได้ที่
App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม