Psy-fi

โรคกาวใจ (part 1)

DATE : 15.05.2020 | VIEWS : 527

รีวิวแรกเป็นคิวของ "โรคกาวใจ" ภาพยนตร์สั้นปริญญานิพนธ์ของนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาพยนตร์แนวแฟมิลี่-ดราม่าที่วันนี้ "ครูเอ๋" ขอหยิบยกมาเล่าผ่านแว่นตาของจิตวิทยา ไปฟังกันเลยค่ะ


ติดตามฟัง PODCAST 'Psy-fi' ได้ที่
App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม