Code : Yabai

ภาษาญี่ปุ่นยากมั้ย?

DATE : 26.04.2021 | VIEWS : 86

SPEAKER

ภาษาญี่ปุ่นยาก หรือ ไม่ ถ้าเราต้องการที่จะเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ต้องเริ่มต้นจากอะไรก่อนดี มาเริ่มต้นไปด้วยกัน กับ อากิ จากประสบการณ์จริงที่ผ่านมา


ติดตามฟัง PODCAST 'Code : Yabai' ได้ที่
App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม