Psy-fi

The Fundamentals of Caring กับประเด็น Self-Care

DATE : 06.08.2021 | VIEWS : 924

ชวนคุยประเด็นเรื่องการดูแลตัวเอง จากภาพยนตร์เรื่อง The Fundamentals of Caring เพราะเราจะไม่สามารถดูแลผู้อื่นได้ ถ้าไม่เริ่มต้นที่การดูแลตัวเองก่อน มาฟังวิธีการดูแลตัวเองในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์จากครูเอ๋กัน


ติดตามฟัง PODCAST 'Psy-fi' ได้ที่
App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม