Psy-fi

การตัดสินผู้อื่น

DATE : 27.08.2021 | VIEWS : 616

เพราะอะไรเราถึงตัดสินผู้อื่น ประเด็นจากหนังสั้น animation เรื่อง The Present ( https://www.youtube.com/watch?v=WjqiU5FgsYc)


ติดตามฟัง PODCAST 'Psy-fi' ได้ที่
App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม