Psy-fi

Gender Dysphoria

DATE : 10.09.2021 | VIEWS : 709

ครูเอ๋ชวนคุยถึงประเด็น gender dysphoria ปัญหาทางสุขภาพจิต และความทุกข์ใจของการข้ามเพศ จากภาพยนตร์เรื่อง The Danish Girl


ติดตามฟัง PODCAST 'Psy-fi' ได้ที่
App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม