Psy-fi

รักไม่ต้องการเวลา Tomorrow, I will date with yesterday's you

DATE : 10.07.2020 | VIEWS : 488

เรียนรู้เรื่องราวความรักที่อยู่เหนือกาลเวลากับหนังดังของยุค 2010s อย่าง "Tomorrow, I will date with yesterday's you" เมื่อมองผ่านมุมมองจิตวิทยาแล้วจะเป็นอย่างไร ไปฟังครูเอ๋กันค่ะ


ติดตามฟัง PODCAST 'Psy-fi' ได้ที่
App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม