Law Alive

ชั้นไม่ใช่คนไทย ชั้นไม่มีอิสระ

DATE : 15.07.2020 | VIEWS : 147

ชวนคุยกฎหมายเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาทำงานในไทย ในการจากบ้านมาอยู่เมืองไกล พวกเขาเหล่านี้มีสิทธิอะไรที่หล่นหายไปบ้าง มาคุยกันเลยในอีพีนี้!


ติดตามฟัง PODCAST 'Law Alive' ได้ที่
App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม